კონტაქტი

სს „ქართული ლუდის კომპანია“

საქართველო, 3311, მცხეთის რაიონი სოფ. საგურამო

ტელ: +995 32 243 7770

ფაქსი: +995 32 215 7770

ელ.ფოსტა: info@zedazeni.ge

 

ექსპორტის დეპარტამენტი

ელ.ფოსტა: export@zedazeni.ge

 ტელ: +995 32 243 7770    (161)